Privacy verklaring Florien – Natuurlijk Jezelf

Florien – Natuurlijk Jezelf, gevestigd aan Ijsvogel 12, 3602 XN Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons website-adres is: https://floriennatuurlijkjezelf.nl.


Welke persoonlijke gegevens we verwerken

Florien – Natuurlijk Jezelf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldformulier of intakeformulier in te vullen op uitnodiging van Florien – Natuurlijk Jezelf, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@floriennatuurlijkjezelf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Florien – Natuurlijk Jezelf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling. Zo gebruiken we jouw naam en adresgegevens om op je factuur te zetten. Grondslag: Overeenkomst en Wettelijke verplichting.
 • Het uitvoeren van de door jou bestelde dienst. Zo gebruiken we jouw telefoonnummer of Skype-adres om je te bellen voor afgesproken coachingsessies en je e-mailadres voor eventuele aanvullende coaching per e-mail of voor het toesturen van oefeningen. Ook gebruiken we deze gegevens voor het eventuele maken, afzeggen of wijzigen van afspraken. Grondslag: Overeenkomst.
 • Het leveren van een dienst of product. Zo gebruiken we jouw e-mailadres om je een digitaal product toe te sturen wanneer je deze besteld hebt. Grondslag: Overeenkomst.
 • Het feedback vragen wanneer je een dienst of product bij ons hebt afgenomen. We zullen je hier eventueel eenmalig over mailen, om van jou te horen hoe je onze dienst of product hebt ervaren. Dit om de kwaliteit van onze diensten en producten te kunnen blijven bevorderen. Grondslag: Gerechtvaardigd belang.
 • Het versturen van een nieuwsbrief en/of reclame. De nieuwsbrief ontvang je alleen wanneer je hier zelf expliciet toestemming voor gegeven hebt. In het geval je een klant bent heb je deze toestemming mondeling, schriftelijk via e-mail, door je e-mailadres voor dit doel aan mij te geven na bijvoorbeeld een workshop of via inschrijving door jou zelf op de website gegeven. In het geval je geen klant bent heb je deze toestemming gegeven via inschrijving door jou zelf op de website. Reclame buiten de nieuwsbrief zal, wanneer je reeds een klant bent van Florien – Natuurlijk Jezelf, incidenteel kunnen bestaan uit een e-mail die wij je sturen om je op de hoogte te stellen van gelijkende diensten of activiteiten als die je hebt afgenomen bij Florien – Natuurlijk Jezelf. Grondslag: Toestemming en Gerechtvaardigd belang.
 • Het versturen van een gratis weggever, zoals een oefening in mp3, wanneer je deze hebt aangevraagd. We zetten je vervolgens niet automatisch op onze nieuwsbrief mailinglijst. Wel zullen we je eventueel daarna nog een mail sturen met de vraag hoe je de weggever of het webinar hebt ervaren en of je geïnteresseerd bent in het ontvangen van de nieuwsbrief met inspiratie en updates over ons werk, blogs, aanbiedingen en activiteiten. Grondslag: Toestemming en Gerechtvaardigd belang.
 • Het plaatsen van reviews van klanten op onze website. Dit gebeurt alleen in overleg met en met expliciete goedkeuring van de desbetreffende klant. De klant is gemachtigd ten alle tijden deze goedkeuring weer in te trekken, waarna de review direct verwijderd zal worden van de website. Grondslag: Toestemming.
 • Florien – Natuurlijk Jezelf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Grondslag: Wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Florien – Natuurlijk Jezelf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Florien – Natuurlijk Jezelf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bestel- en betaalgegevens (naam, adres, email)
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Relevante gegevens qua inhoud (inhoudelijke mails die door jou verstuurd zijn, eventuele minimale aantekeningen die Florien – Natuurlijk Jezelf heeft gemaakt)
Bewaartermijn: zolang je actief coachingsessies bij Florien – Natuurlijk Jezelf volgt, na afronding van de laatste coachingsessie worden deze gegevens binnen 2 jaar verwijderd.
Reden: Het mogelijk maken van een goede uitvoering van de dienst.

Coachtrajectrelevante gegevens qua data en duur van gesprekken
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbrief
Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere e-mail vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen e-mail meer van ons ontvangt. Uiterlijk 6 maanden na afmelden worden je gegevens volledig uit ons systeem verwijderd.
Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving online workshop (webinar) of gratis weggever
Bewaartermijn: 3 maanden
Reden: zodat we je de opname van de online workshop kunnen sturen en je een passend vervolgaanbod kunnen doen.

Gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type.
Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.
Bewaartermijn: 38 maanden
Reden: Voor website-statistieken, om ervoor te zorgen dat de website goed blijft functioneren en om het aanbod, de gratis content en de marketing op de website aan te passen aan de vraag vanuit bezoekers.

Delen van persoonsgegevens met derden
Florien – Natuurlijk Jezelf deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Florien – Natuurlijk Jezelf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Florien – Natuurlijk Jezelf maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

 • wordpress: verzorgt de hosting van onze website.
 • Acumulus: boekhoudprogramma.
 • Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan onze website.
 • Mailchimp: Programma voor het maken van mailinglijsten en verzenden van nieuwsbrieven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Florien – Natuurlijk Jezelf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Florien – Natuurlijk Jezelf  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Naam: _utma
Bewaartermijn: 38 maanden

Wil je niet dat jouw gegevens, hoewel geanonimiseerd, door Google Analytics worden opgeslagen? Via volgende link kan je een add on van google zelf downloaden, die ervoor zorgt dat geen enkele website jouw bezoek meer via google analytics kan waarnemen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Florien – Natuurlijk Jezelf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@floriennatuurlijkjezelf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Florien – Natuurlijk Jezelf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Florien – Natuurlijk Jezelf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@floriennatuurlijkjezelf.nl

Florien – Natuurlijk Jezelf heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.
 • Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen privacyverklaring
Florien – Natuurlijk Jezelf kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website www.floriennatuurlijkjezelf.nl gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 12-06-2018 en voor het laatst gewijzigd op 12-06-2018.
Voor meer informatie en vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met info@floriennatuurlijkjezelf.nl

Gratis download Audio "Je toekomstige Zelf"

Vul hier naast je gegevens in en ontvang gratis de download audio "Je toekomstige Zelf" en mijn inspiratiemails.

Je bent succesvol aangemeld en ontvangt een bevestigingsmail om je aanmelding te bevestigen.